KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Paragraf Test3


Soru 1

Bugün şiir okuru, artan nüfusa karşın yok denecek kadar azdır. Her lise öğrencisinin şiir okuyup yazdığı bir geçmişten bugüne gelinmesi oldukça düşündürücüdür. Aslında yaşamı bütün enginliğiyle kavramaya ve kavratmaya yönelik söz sanatlarının en damıtılmışı olan şiirle yaşamı küçültülmüş okur arasında bir ilginin olmaması doğaldır. İnsan ekonomik sorunlarla boğuşurken, yarın iş bulabilir miyim endişesi içindeyken onların şiir okumasını bekleyemezsiniz.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Bir yazın ürününün, her şeyden önce yazıldığı dilin en güzel örneği olması gerekir. Ne yazık ki, son on beş yılda, üstelik ödüllendirilmiş öyküleri bile anlamak için birkaç kez okumak zorunda kalıyorum. Bölgesel, bozuk bir Türkçe‟yle yazılmış öykünün konusu ilginç ve önemli olsa bile, onun yazınımıza katkıda bulunduğu tartışmalıdır. Çünkü toplumu aydınlatmak bir eserin değer kazanması için yeterli değildir.
Bu parçada yazarın asıl yakındığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Şiir, gerçekliği bozar, değiştirir. Hatta ona ters düşer. Bu doğal bir şeydir. Çünkü şiir bir anlamda gerçeklikle boy ölçüşen bir sanat dalıdır. Şairin evreni dildir. Şair dünyaya sözcüklerle bakar ve yeni bir dünya oluşturur. Bu yeni dünyada her şey asıl dünyadakinin farklı biçimidir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Son dönemlerde edebiyatımızda bir roman bereketinin yaşandığı gözlenmektedir. Bu tür, diğer tüm edebi türleri geride bırakarak, özellikle son birkaç yıl içerisinde büyük bir atağa geçmiş; yayın ve edebiyat hayatımızda, adeta bir patlamaya dönüşmüştür ki bu, romanın bizim edebiyatımızdaki varoluş tarihi içerisinde bugüne kadar şahit olunmamış bir durumdur.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

2004‟te izleyicileriyle buluşan Truva filminin ortalarında insanlığın ezeli dertlerinden birine ışık tutan önemli bir sahne vardı. Aşil, annesine, savaş için Truva‟ya gidip gitmemesi konusundaki fikrini soruyordu. Annesi: “Eğer Truva‟ya gitmezsen güzel bir karın, güzel çocukların ve mutlu bir hayatın olacak; ama bir nesil geçecek ve sen unutulacaksın. Eğer Truva‟ya gidersen büyük kahramanlıklar gösterecek, yiğitliklerinle sonsuza kadar dillerde dolaşacaksın; ama geri dönmeyeceksin.”
Bu parçaya göre, Aşil’in annesi neyi vurgulamaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Güneşin batışını izlerken ufuktan sürü sürü kuşun uçtuğunu görmek ya da başınızda bir yaban kuşunun ötüşünü duymak hoşunuza gitmez mi? Kısacası doğanın şaşılası güzelliklerinden zevk almaz mısınız? Her hâlde buna hepiniz “evet” diyeceksiniz. Öyleyse size bir önerim var: .............
Bu parçayı düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisiyle tamamlamak en uygundur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Pek tanışıp arkadaş olmak isteyeceğiniz biri değil. Kadınlarla ilişkisi oldukça sorunlu. On altı yaşında tanışıp âşık olduğu kendinden yaşlı bir kadınla, yirmi dört yaşındayken evlenmiş. Kitaplarında kadın karakterler yok denecek kadar az; genç kadınlar ve aşk maceraları neredeyse hiç yok. En önemli kadın karakteri, cinsellikle alakası olmayan, ulaşılamaz, dokunulamaz, Elf Kraliçesi Galadriel‟dir.
Bu parçada sözü edilen kişinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Bizde birkaç yıl şiir, roman, öykü yazmaya katlanırsanız değerli, ünlü bir edebiyatçı olursunuz. “Neden?” derseniz, doğrusu bu sorunun cevabı açık değil. Eskiden birkaç aksakallı edebiyatçının sözü kanıt oluyordu. Şimdi ise medyanın ilgisi kanıt oluyor. Ortada kural yok, ilke yok. Hiçbir değeri olmayan kişiler göklere çıkarılıyor. Bunu gören genç kuşakların edebi ahlâkı daha yirmili yaşlarda bozulmaya başlıyor. Genç edebiyatçılar için edebi değerlere dayanmayan ün, yapıttan daha önemli oluyor.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Bir dönem şiir üzerinde yoğunlaşıyorum, arkasından bir roman geliyor. Şimdi de öykü, deneme yazıyorum. Biliyorum arkasından bir şiir dönemi gelecek. İçimde yeni bir şiirin biriktiğini hissediyorum. Daha önce de söyledim. Ben, kendimi her şeyden çok şair görsem de “şair romancı” değilim. Romanım şiirimden bağımsız rol alıyor, öykülerime gelince sanırım onlarda şairliğimin izleri var, öykülerim şairliğimle kanatlanıyor gibi.
Bu parçanın yazarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Ben yazı yazıyorum. Bence dünyanın en temiz işini yapıyorum. Yalnızlığımı onunla gideriyor; karnımı onunla doyuruyorum. 40 yaşımı geçtim. Elim yalnızca kalem tutuyor. Artık yeni bir iş öğrenemem. Dünyada bu işi yapan bir tek ben kalsam da bunu sürdüreceğim, isteyen okur, istemeyen okumaz, içimden gelen her şeyi etrafıma bakmadan söyleyeceğim, insanların yanlışlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğim. Bu yüzden karşılaşacağım sıkıntıları gülerek karşılamayı, çoktan öğrendim.
Bu parçanın yazan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)