KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Paragraf Test4


Soru 1

Bu dönemde dikkat çekici bir nokta da dil ile millet, dil ile edebiyat ve dil ile gelişme arasında kurulan ilgidir. Halkın kullandığı dil, bizim gerçek dilimiz olarak kabul edilir. Aydınlarla halk arasında bu konudaki derin uçuruma dikkat çekilir. Halkın vicdanından doğan dilin, halkın anlayacağı sadelikte, terkiplerden uzak olması gerektiğinden bahsedilir. Türk lehçeleri hakkında bilgi verilerek, imlanın düzeltilmesine önem verilir. Çünkü bu dönemde yazımız ve imlamız kusurlu bulunur. Milli bir alfabenin oluşturulması, bir encümen kurularak Türkçeye özgü bir sözlüğün meydana getirilmesi gerektiği üzerinde durulur.
Bu parçada sözü edilen dönemle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Yazdığım oyunlarda Türkçemi bir an bile gözden çıkarmadım. Kendimi kahramanımın yerine koydum. Şehzade Mustafa olup bir Osmanlı biçemi içinde konuşurken “Valide” dedim, “Peder” dedim. Ama kellemin kaygısına düştüğüm yerde “Anne!” diye bastım çığlığı. Çünkü o anda, yarınlara güvence içinde bakan bir Osmanlı şehzadesi değil, can telaşına düşmüş bir insandım.
Bu parçada konuşan oyun yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Yuri her şairi tercüme etmezdi. Onun kendine özgü zevk Ölçüleri vardı ve bu ölçülerin parametresini de kendisinden başka kimse bilmezdi. O bizi seviyordu. Bu sevgi üniversite yıllarında Kazak Türk kızı Fadime‟ye duyduğu sonsuz sevgiyle başlamıştı. Sonraları bu sevgisi Rus edebiyatı ile Türk edebiyatları arasında köprü görevini üstlenecekti. Kazak, Türkmen ve Azeri şairlerin şiirleri aynen orijinallerinde olduğu gibi onun tercümelerinde de yüksek sanat düzeyine ulaşmıştı.
Bu parçada anlatılan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Kültür, Almanlar için bireyi aşan ve toplum düzeyinde anlaşılabilen ve asla uygarlıkla karıştırılmaması gereken bir olgudur. Kültür taklit edilemez ama uygarlık öğrenilebilir. Her toplum teknik, hukuk ve siyasi alanda ilerleme sayılan uygarlığı elde edebilir. Alman milletine göre kültür değiştirilemez iken; uygarlığın, üzerimize giydiğimiz bir elbiseden farkı yoktur. Çünkü kültüre manevi derinlik yüklenmektedir.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Bazı öğrenciler, paragraf sorularından bucak bucak kaçıyorlar. Neymiş? Paragraflar uzunmuş, onları okurken sıkılıyorlarmış. Onun için paragraf sorularını uzun görünce ya hiç okumuyorlarmış veya okumaya başladıktan kısa bir süre sonra okumaktan vazgeçip başka tip sorulara yöneliyorlarmış. Ne büyük hata! Oysaki paragraf soruları onlardan bilgi istemiyor ki! istediği biraz genel kültür, biraz dikkat, biraz sabır o kadar...
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir parçanın giriş cümlesi olmaya uygun değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

(I) Düşünen kişi, düşünme yetkisini elinde bulundurabilen kişidir. (II) Başkalarının istediği değil, kendi aklının istediğini kendi becerilerinden yararlanarak gerçekleştirmeye çalışan kişidir. (III) Düşünme tembeli olan kişiler böyle midirler? (IV) Onlar duyarsızdırlar; doğruya, iyiye, gerçeğe karşı ilgisizdirler. (V) Düşünme tembeli sorumluluk duygusu da taşımaz, böylelerinin gerisinde daima bir yaptıran vardır. (VI) Çünkü var olan zekasını işletemediğinden kendi akıl gücüyle hareket edemez.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden konunun farklı bir yerine geçilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

İnsan ipin ucunu kaçırmamalı; ama kendi ipinin ucunu. (I) Başkalarının ipini de elinde tutmaya heveslendi mi ipin ucunu kaçırma tehlikesine düşersin. (II) Kişioğlunun hırsına son yoktur; sanırsın ki toplumun bireylerini milyonlarca iple kendine bağlayabilirsin. (III) Bunun için ne başkasının ipini elde tutmaya yönelmeli, ne de başkalarının ipini çekmeye. (IV) Sadece kendi kendimizi yönetmeyi bilelim yeter. (V) Sonuçta herkes kendi yaşamından sorumludur.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine “Ne var ki böyle bir düş ancak uykuda görülür.” cümlesinin getirilmesi, parçanın anlam akışı açısından uygun olur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

(I) Yaşlandığımı düşünüyor olmamdan olacak anılarımı yazmaya karar verdim. (II) Geçmişim beni ürküttü, o kötü günleri yazmak istemedim. (III) Öncelikle gençlik yıllarında tuttuğum günlükleri gözden geçirdim. (IV) Oysa geçmiş olmadan anı olmazdı. (V) Bunu bildiğimden günlük defterlerimi atıp geçmişi hatırladığım kadarıyla bir de sanatsal sözlerle yumuşatarak anlattım.
Bu parçanın anlam bütünlüğünün sağlanması için numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yer değiştirmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

(I) Sanatçının özgürlüğü elbette ki kanunlarla sınırlıdır. (II) Buna kimse bir şey diyemez. (III) Kanun sınırları taşımayan bir özgürlükle düşünmeye imkan bile yok. (IV) Ama dar ve geri zihniyetin baskısı bazen sözünü ettiğimiz kanun sınırlarının o kadar üstüne çıkar ki sanatçı nefes alamayacak hale gelir. (V) Sanatı tutucu düşüncenin baskısından koruyup özgürlüğü sağlamalıyız. (VI) İşte dikkat edeceğimiz nokta, sanat hayatımızın böyle bir havasızlığa düşmemesi olmalıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)