KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ses Bilgisi Yazim Kurallari ve Noktalama Isaretleri Test2


Soru 1

Boğaziçi kıyıları, her iklimin bitkileri () her ülkenin mimarisiyle doludur () Camiler, göz alıcı beyazlıkta () gök, batmak üzere olan güneşin etkisiyle pembeleşiyor ()
Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Yazar, bir çırpıda(I) okunan anılarında, pek çok(II) olaya tanık olduğu(III) 1950’li Yılları(IV) canlı bir biçimlide resmetmiş(V)
Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

“Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biri bulunan sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ünsüz yumuşar.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, bu kurala örnek olamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

“Üslubunuz öykü yazmaya çok uygun, neden öykü yazmıyorsunuz ( ) ”. diye soran bir okuruma () “Denemeden başka bir türde kalem oynatacağımı sanmıyorum. Başka bir disiplin o. İnsan en iyi neyi yapabiliyorsa onu sürdürmeli.” diye yanıt vermiştim yıllar önce ( ) Ama bugün yazdığım öyküler ()- öykü yazmanın hiç de zor olmadığını gösteriyor bana.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Kitapların yaşamımızdaki yerini () bize kattıklarını göz ardı edemeyiz. Ancak bütün kitaplar bizi aynı ölçüde etkiler mi () Bu soruya Fransız düşünür Sartre şöyle yanıt veriyor () “Kitaplar vardır ki bir kez okunur () etkisi belleklerden hemen silinir gider () kitaplar da vardır ki yaşam boyu etkiler sizi, etkisinden asla kurtulamazsınız.”
Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Sait Faik Abasıyanık (I) insanlara hep sevgiyle yaklaşır (II) onun öykülerindeki en önemli tema sevgidir. O (III) bütün insanların sevgi sayesinde içlerinde bulunan nefret duygularından arınabileceğim (IV) sevgisiz insanların çevresindekilere verecekleri (V) hiçbir şeyin olmadığını içtenlikle ifade eder.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine bir noktalama işareti getirilemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Tarih boyunca kimi zaman aşkı () sevdayı, kimi zaman da hüznü ve ayrılığı simgeledi ayva. Şiirlerde, şarkılarda, türkülerde ise en çok nar ile anıldı ( ) Manilerde bile birbirinden ayrılmadı. Orhan Veli, ‘Gelirli Şiir* adlı şiirinde ( ) “İstanbul’dan ayva gelir, nar gelir / Döndüm baktım bir edalı yâr gelir” dememiş miydi ()
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Bir dudak ünsüzü olan “b” sesi kendinden önce gelen “n” sesini yine bir dudak ünsüzü olan “m”ye dönüştürün
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük bu kuralı örneklendirmez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir, yazım yanlışı yardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Ders çalışmayı, kitap okumayı bir kenara bıraktık () iki haftalık, bütçemize uygun bir tatile çıktık ( ) Daha önce hiç gitmediğimiz birçok yer gezdik kış şartlarına aldırmadan () Efes Harabeleri, Pamukkale, Bergama ( ) Kısaca, çok güzel vakit geçirdik.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)