KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ses Bilgisi Yazim Kurallari ve Noktalama Isaretleri Test3


Soru 1

I. Sevginin küçücük görünümünden sıcacık bir hikâye çıkardığını görmüştüm.
II. Ufacık dedikodular bile büyük bir aileyi dağıtmak için yeterli olur.
III. Evlerin minicik saçaklarından yere kadar buzlar sarkıyordu.
IV. Araba, büyücek bir binanın önünde sarsılarak durdu.
V. Mahallenin daracık sokaklarında çeşitli oyunlar oynardık.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken “de” bitişik yazılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Sanatçının Anadolu‟yu(I) bütün yönleriyle gözler önüne sermetken çekinmeyişinde(II), Anadolu‟ya duyduğu sevginin etkisi büyüktür(III). Kendisi, eksiklik ve aksaklıklara göz yuman(IV) bir sevgidense, bu yanları araştıran, ortaya koyan gerçekci(V) sevgiden yanadır.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

(I) Çocuklarda disiplin ve hoşgörü birlikte olmalıdır. (II) Unutulmamalıdırki çocuk, hayatının ilk gününden beri öğrenme sürecinde olan bir varlıktır. (III) Öğrenme sürecinde olan kişi sık sık hata yapar. (IV) Mühim olan bu hataların çocuğa gerekli açıklamaları yaparak öğrenmeyle değiştirilmesidir. (V) Çocuğa aşırı disiplin uygulanması, çocuğun bazı noktalarda sıkılmasına neden olur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Ortalık ağarıyor, şehrin meydanı, gittikçe doluyordu.
Bu cümlede altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

(I) Olay Antalya İli Kaş ilçesinin Beymelik köyünde geçer. (II) Babasından kalan tarlanın dört dönümünü komşusuna satmış olan Karabibik kalan sekiz dönümlük kısmı Yosturoğlu‟na kaptırmamak için direnmekdedir. (III) Komşu Terme köyündeki rum bakkal Yani‟den borç alarak bir öküz satın alır. (IV) Bir ay boyunca tarlasını sürer. (V) Yosturoğlu da aralarındaki çekişmeyi unutup Karabibiğin kızı Huri‟yi yeğeni Hüseyin‟e ister ve her şey düzene girmeye başlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Espri(I) yeteneği gelişmemiş(II) insanlara süpriz(III) yapmak hoş olmayabilir. Pek çok(IV) dostum bu yüzden arkadaşlarıyla sorunlar yaşamıştır(V).
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)