KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Ses Bilgisi Yazim Kurallari ve Noktalama Isaretleri Test4


Soru 1

I. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu.
II. Abdal oldum, şal giyindim her zaman.
III. Dalgın duyuyor rüzgârın ahengini sal sal.
IV. Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal.
V. Geçmiş gecelerden biri durmakta derin de.
Yukarıdaki numaralı dizelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımına bağlı bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Topu topu bir tane yol vardı, nasıl kayboldunuz(I) diye sormayın, bunu başardık. Örneğin yol birden ikiye ayrılıyordu(II) ve biz hiç aksatmadan yanlış yola giriyorduk(III). Bir süre ilerledikten(IV) sonra, toprağında çalışan bir köylü görüyor, ondan tarif alıyor, doğru yöne dönüyorduk(V).
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde hem “ünlü düşmesi” hem de “ünsüz değişimi” vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ünsüz düşmesi” ne örnek bir sözcük kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Hayretlerin doruğundan seyrediyorum(I) dünyayı
Bilmem(II) neden insanlar yok etmiş(III) sevdayı
Girmişler(IV) öyle acımasız kalıpların içine
Bir çoğu(V) unutmuş sevmeyi sevilmeyi
Bu dizelerde geçen numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Kervansaraylardan ayrılıyor(I) ve yolculuğumuzun ikinci durağı Şuayipşehri‟ne doğru, tozu dumana kata kata ilerliyoruz(II). Söylendiğine göre, yirmibeş(III) kilometrelik yollara benzemiyor(IV). Toz fırtınası yolculuğumuza klavuzluk(V) ediyor.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangi ikisinde yazım yanlışı vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)