KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Sozcuk Anlami ve Soz Yorumu Test1


Soru 1

Oturmuş, roman yazarken, bazen kahramanların ipleri ellerine geçirdiğini (kendi başlarına buyruk hareket ettiğini) (I) görürüm. Roman anlayışım yaşamı kopya etmek (olduğu gibi yansıtmak) (II) üzerine kurulduğundan hemen onlara müdahale ederim. Romanı önceden tasarladığım gibi (planlarıma uygun olarak) (III) yoluna koyarım. Böylece sınırları belli (içerik yönüyle tanıdık) (IV) bir roman yazarım. Ama bu, romanımın öznellik (kişisellik) (V) içermediği anlamına gelmez.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi, ayraç içinde verilen açıklamasıyla uyuşmamaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

“Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden değişik ilgilerle başka bir söz yerine kullanılmasına ad aktarması denir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Günümüzde, özellikle büyük şehirlerde gençler arasında kötü alışkanlıkların arttığı görülüyor. Yetkililer, kötü alışkanlıklara sahip gençlerle ilgili çeşitli birimler oluşturarak onları rehabilite etmeye çalışıyorlar. Ancak, bu durumdaki çok az gencin yararlanabildiği bu birimleri kurmaktan başka bir şey yapılmaması, sivrisinekle uğraşıp bataklığı göz ardı etmek anlamına geliyor.
Bu parçada “sivrisinekle uğraşıp bataklığı göz ardı etmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Yazdığın yazının mükemmel olmasını istiyorsan, bırak, yazı bir kenarda bir süre beklesin. Onu bir hafta, on beş gün veya bir ay sonra yeniden incele. Yazının atmosferinden uzaklaştığın için onu daha objektif bir gözle, adeta ........ inceleyebilirsin. Böylece, yapacağın düzeltmeler daha isabetli olacaktır.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yakın anlamlı iki sözcük bir aradadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zor” sözcüğü yüklemin anlamını etkileyen bir görevde kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, kendinden sonraki sözcüğü nitelememektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözde, zaman anlamı yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

“-mi” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisine ötekilerden farklı bir anlam katmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleştirilme şekli belirtilmemiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş sözcük vardır?

A)
B)
C)
D)
E)