KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Sozcuk Anlami ve Soz Yorumu Test2


Soru 1

O; bir çocukta, bir yaşlıda, her şeyde toplumsallığa açılan bir kapı buluyor. Çevresinde gördüğü hemen her aksaklık, onda toplumsal yaralarımızı örten perdeleri çekip atma isteği uyandırıyor.
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Gerçek dost, yüreğimi açıp yanında yüksek sesle düşünebildiğim kimsedir.
Bu cümlede geçen “
yanında yüksek sesle düşünebilmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz yapılan işi, durum yönüyle tamamlamaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göz” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Bu şairimizin şiirlerini okurken kendinizi kıyısız bir denizde yüzüyormuş gibi hissedersiniz. Orada bütün varlıklarla karşılaşır, üstelik onları hayal bile edemediğiniz şekillerde görürsünüz.
Bu parçada “kıyışız bir denizde yüzüyormuş gibi hissetmek” sözüyle, sözü edilen şairin şiirlerinin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Bir sanatçı için, gazetelerde yazmak tehlikeli sonuçlar da doğurabilir. Çünkü gazeteler, çalışanlarından halkın zevkine uygun, kişisel olmayan, basit bir görüş ister. Bu bağlamda gazetede yazan kimse, zamanla olayları kendi gözlüğünden görme yetisini kaybeder.
Bu parçada “olayları kendi gözlüğünden görme yetisini kaybetmek” sözüyle, gazetelerde yazan sanatçılarla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Şiir, bilinen sözcüklerle bilinmedik sözler kurmaktır. Bunu, bilinen sözlerle hiç duyulmadık imgeler meydana getirmek diye açıklayabiliriz. Amacım, şiirin tanımını genişletmek değildir. Şiir zaten olanı, daha güzel anlatma çabasıdır.
Bu parçada “bilinen sözcüklerle bilinmedik sözler kurmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Yaşar Kemal’e edebiyat dünyasının kapılarını açan, onu edebiyatımızın, kendisine imrenilen sanatçısı yapan eseri “İnce Memed”dir. Yaşar Kemal, bu eseriyle açtığı çığır sayesinde edebiyatımızın deniz feneri olmuştur.
Bu parçada “edebiyatımızın deniz feneri olmak” sözü ile Yaşar Kemal’le ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)