KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Sozcuk Anlami ve Soz Yorumu Test3


Soru 1

İnsanlar arasında çıkan anlaşmazlıkları, kırgınlıkları, küskünlükleri sona erdirmeye çalışmak bir erdemdir. Elbette ki insanların aralarını bulmak her zaman kolay olmayabilir. Ama zor da olsa böyle bir şey için uğraşmak güzeldir.
Bu parçada geçen "aralarını bulmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Babalarından pek bir şey kalmadı onlara; iki kardeş sırt sırta verip hem işlerini büyüttüler hem annelerine baktılar.
Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Halk edebiyatında niçin didaktik şiir az? Halk şiiri, öğretmek gibi bir kaygı taşımıyor; çünkü duygu en güzel uğraş.
Bu cümlede altı çizili sözcüklerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Hiçbir maddi olanak iç zenginlik kadar insana mutluluk ve huzur veremez(I), ayrıca maddi olanakların verdiği mutluluk da geçicidir(II). Oysa iç zenginliğin verdiği mutluluk ve iç huzur kalıcıdır(III). İç zenginlikten yoksun(IV) insan zengin olabilir ama mutlu olamaz. İç zenginliğe sahip insan ise hem zengin olabilir hem de mutlu olabilir, hem zenginliği, hem de mutluluğu ikisini birlikte yaşayabilirler(V).
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangileri anlamca birbirine karşıttır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

"Kazanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

İnsanlar fert ve toplu olarak daha hareketli ve gelişmiş yaşam tarzlarını artırmayı tercih ettiği sürece, atmosferde ısıyı tutan gazların miktarının artışına neden olmuş ve bu gazların artışıyla insanoğlu doğal sera etkisinin ısınma kapasitesini artırmıştır. Bu durum şehirleşmenin de katkısıyla, dünyanın yüzey sıcaklıklarının artmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden birinin anlamını içermez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Bu kitapta yazdıklarım, liderlik ve yöneticilik konularında sahip olduğum bilgi ve tecrübeler neticesinde benim zihin haritamın bir ürünüdür. Bu anlamda liderlik konusunda kendi tespitlerimi içeren bir zihin jimnastiğidir.
Bu parçadaki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

"Yok" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine "onaylama, kabullenme, beğenme" anlamı katmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Bu işi, aksilik olmazsa bir ayda bitireceğim.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle aynı anlama gelebilecek bir sözcük kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Ocaktaki odunlar birden yandı.
II. Yemeğin bir bölümü yanmıştı.
III. Bu oyunda sen yandın, oyunu bırakacaksın, dedi.
IV. Bu devirde mesleği olmayan kişi yandı, demektir.
"Yanmak" sözcüğü numaralı cümlelerin hangi ikisinde "mecaz" anlamıyla kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. O zaman basından aşkındı derdi kaç yanık yolcuya soğuk su verdi
II. Çoktandır tekneyi aldı sular çoktandır ümitler sende ölüm
III. Nicedir uyku girmez gözüme geçer gider yüreğindeki sevgim diye
IV. Başındayım sanki bir mucizenin su sesinden ve kanat şakırtısından
Bu dizelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

"Bilgisiz, anlayışsız, beceriksiz insanların bulunduğu bir yerde, çok az bilgi, anlayış ve becerisi bulunan kişiler başa geçip yönetimi ele alırlar." anlamını veren atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Düşünen her insanımız gibi ben de hayatımızın değişmesi için sabırsızdım. Fakat canlı hayata, yaşayan ve okuyan insana, cansız madde karşısındaki bir mühendis gibi değil, bir kalp adamı olarak yaklaşmayı isterdim.
Bu parçada geçen "kalp adamı" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Sanatçısının teri damlamamış bir eser, günümüzden geleceğe ne taşıyabilir ki?

Bu cümlede geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)
B)
C)
D)
E)