KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Sozcuk Anlami ve Soz Yorumu Test4


Soru 1

"Bakarsın sonuç beklediğimizden daha iyi gelir."
Bu cümlede geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Geçen gün, Zeynep Kadını, sokak kapısının önünde benden yakınırken yakaladım. Bir insana çok yakışmış bir elbise, başkasına o derece yakışmaz. Gel bahar gel bahar yakınlarda gül Deniz renginden armağan bırak. Beni İstanbul‘a üniversiteye göndermediği için zaman zaman babama sızlanırdım.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Her şeyi kalın bir sis tabakasının arkasından gösteren yazarın eserlerinde hayat, büyük manşetlerle sunulmaz.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Gecenin karanlığında tepeden tırnağa silahlanmış üç genç hırsla dağa tırmanıyordu.
Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. Kimselere benzemeyen o hâli birden aklıma geldi.
II. Onu seyrederken gördüğünde öylesine şaşırıyordu ki...
III. İçimden bir an derin bir pişmanlık sızısı yükseldi.
IV. Giderken ansızın dönüp pencereme bakardı bazen.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. Kemiklerine biraz yağmur, biraz gün ışığı sızsın
II. Kavuğundan sızan sular solgun yüzüne akıyordu
III. Başladım uykuya, lâkin ne gezer sızmışım bir aralık neyse, yorulmuş da meğer
IV. Gözden sızan yaş olsam ölüme yoldaş olsam
V. Gözlerimin önünde hep aynı beyaz ev gece pencerelerinden sızacak ışık
Bu cümlelerin/dizelerin hangisinde, "sızmak" sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

"Bastırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "birdenbire ortaya çıkmak, oluvermek" anlamında kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. Sendeleyen kızı elinden kavrayıp, yarı sürükler, yarı taşırcasına ileriye götürdüm.
II. Yenemediğim bir merak beni, iki sefilin yanına kadar sürükledi.
III. Sürükleniyor rüzgârda sararmış yapraklar.
IV. Her gün sürüklenip yaşamak ruha yük olur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangi ikisi, gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Bugün bir hayli yağmur yağdı, toprak suya kanmıştır.
Bu cümlede geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

"Dünyayı Kurtaran Adam"ı izlemeyeniniz(I) yoktur sanırım. Cüneyt Arkın başka bir gezegende dünya dışı varlıklarla(II) savaşarak gezegenimizi kurtarır(III). Aslında bu film çekilirken gayet ciddi(IV) bir şekilde, Süperman gibi filmler örnek alınarak çekilmişti. Fakat sonuç bir bilim - kurgu değil, komedi(V) filmi olmuştu.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangileri anlamca birbirine karşıttır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

"Çenem kuvvetlidir, şiddet uygulamak gerekirse çeneyle idare ederim. Ama benim bile sözüm tükenmişse, bayağı şey yaşanmış demektir. Benzer durumda Türk erkeği yumruk ya da silah kullanırdı. Bende o iki opsiyon da mevcut değildi. böyle oldu."
Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)