KPSS Turkce

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Sozcuk Anlami ve Soz Yorumu Test5


Soru 1

I. Çekerek dizlerinin üstüne eski bir aba sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba.
II. İki üç metre kadar süründüm, bir daha kımıldayamadım, öyle kaldım.
III. Evet, sen el kapısında sürün işin yoksa getir bu sarhoşa yutsun, getir paran çoksa.
IV. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya yüz üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangi ikisinde, "sürünmek" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Kuş, havada geniş bir kavis çizdikten sonra yere iniyordu.
II. İkide bir Karasu‘nun yanından bir pelikan kalkıyordu.
III. İki kere ikinin dört etmesi, insanı hayallerinden uzaklaştırır.
IV. Kalbim sık sık bu haberlerle burkulur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

"Patlamak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çok sıkılmak" anlamında kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

"Orijinal olmanın yolunu, kendi kalmakta bulan düşünürlerimiz gittikçe artıyor." cümlesindeki altı çizgili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "süzülmek" sözcüğü "zayıflamak, incelmek" anlamında kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Pencerenin yanında duran iki kâtip, ağız ağıza bir şeyler konuşuyor, ........ ara sıra bize bakıyorlardı.
Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse, cümle "belli etmeden" anlamı kazanır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

"Rahat" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "aldırmaz, gamsız" anlamında kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Büyük fikirler milletlerin ruhlarından fışkırırlar.
II. İki gül fidanı âdeta bahçeyi kaplamıştı.
III. İçimde şimdi sana bir fırtına var kinden.
IV. Güzel fikir doğru olmasa bile hoşa gider.
Bu cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangi ikisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

"Hızla üzerine gelen arabayı görünce yüreği hop. etti." cümlesindeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Ünlü edebiyatçılardan çoğu beğenir, onların da başarılı olduğunu savunurdu. Kendisi ile dolu olduğu için, ona göre, hiç kimse onun düzeyine erişemezdi.
Bu parçada geçen "kendisi ile dolu olmak" sözüyle anlatılmak istenene en yakın anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Ağız dil vermeyen köylüler
Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler
Ağır ağır kağnılar gider
Sivas yollarında geceleri
Bu dizelerde geçen "ağız dil vermemek" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, "örmek" sözcüğü "süslemek, işlemek, donatmak, kaplamak" anlamında kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)