KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

1982 Anayasasinin Genel Esaslari Test1


Soru 1

Aşağıda verilenlerden hangisi sosyal devlet ilkesini gerçekleştirmeye yönelik tedbirlerden değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıda verilenlerden hangisi laik bir devlet ve toplum düzeni ile bağdaşmaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının başlangıç ilkelerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiyedeki laiklik uygulamasında yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Türkiyede egemenlik aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. Cumhuriyetin niteliklerinden biridir.
II. Devletin şekliyle ilgilidir.
III. Anayasanın değiştirilemez bir hükmüdür.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri, 1982 Anayasasının Türkiye devleti bir cumhuriyettir hükmüyle ilgili doğru bir ifadedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliğine bağlılık ilkesinin bir sonucu değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu
II. Cumhuriyetin nitelikleri
III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
Anayasamızda belirtilmiş olan bu üç maddenin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

"Hiçbir kimse veya organ, kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.”
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Atatürk ün laiklik ilkesi, aşağıdaki insan haklarından hangisini güvence altına almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Cumhuriyetin temel nitelikleri içerisinde yer alan ‘‘hukuk devleti” ilkesini aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi değiştirilebilir hükümlerden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının değiştirilmesinin yasak olduğu 3. madde içerisinde yer almamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

1982 Anayasasında yer alan, "Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür." hükmü aşağıdaki temel ilkelerden hangisinin doğal sonucudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin gerçekleştirilmesi için gerekli unsurlardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Vatandaşa eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

I. Seçme ve seçilme hakkı
II. Siyasi parti kurma hakkı
III. Kamu hizmetlerine girme hakkı
Bu haklar ile ilgili düzenlemeler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin amaçları arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

Aşağıda verilenlerden hangisi hukuk devletinin niteliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

1982 Anayasasına göre, Türkiye Devletinin şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)