KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

2020 Deneme 1


Soru 1

Ulaşılması hedeflenen, olan değil olması amaçlanan adalet duygularına en yakın hukuk tanımı aşağıdakilerden hangisidir

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. 16 yaşının tamamlanmış olması
II. Küçüğün isteğinin olması
III. Küçüğün menfaatini gerektiren durum olması
Yukarıdakilerden hangileri mahkeme kararıyla ergin kılınma için aranan şartlar arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Vatandaşlar arasında herhangi bir fark aranmaksızın herkesin vergi vermekle yükümlü olması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. Toplantı ve gösteri yürüyüş düzenleme hakkı
II. Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi
III. Gençliğin korunması
Yukarıda verilenlerden hangileri çekirdek haklar arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıda verilenlerden hangisi 2017 Anayasa değişikliği ile birlikte TBMM nin görev ve yetkileri arasına eklenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

1982 Anayasasına göre cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönünceye kadar, aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanına vekillik eder ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. 40 yaşını doldurmuş olmak
II. Daha önce cumhurbaşkanı seçilmemiş olmak
III. Milletvekili olmak
Yukarıdakilerden hangileri cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. İktidar Partisi Meclis Grubu
II. Ana Muhalefet Partisi Meclis Grubu
III. Cumhurbaşkanı
IV. TBMM üye tam sayısının beşte biri
Yukarıda verilenlerden hangileri Anayasa değişiklikleri için" Anayasa Mahkemesi"ne iptal davası açabilmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

T.C. 1982 Anayasası, 2017 Anayasa Değişikliğine göre, aşağıda verilenlerden hangisi Hakimler ve Savcılar Kurulu için doğru bir ifade değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Çocuğundan yaşlısına hayatımızın her anında; anılarımızın içerisinde yer bulan, yaptığı her işle adını tekrar tekrar gönlümüze yazdıran, “Hababam Sınıfı", “Neşeli Günler” gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynayan, Ocak 2019 tarihinde kaybettiğimiz, Türk tiya tro ve sinema oyuncusu kimdir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Kaz tüyünden yapılma bir top ve raketle oynanan, tenis benzeri, tüytop olara olarakta isimlendirilen spor dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Millet ve hürriyet kavramlarını "Türk Edebiyatı"na işleyen, "Vatan şairi" olarak adlandırılan, Genç Osmanlı hareketi mensubu, yazar ve şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Evliya Çelebinin seyahatnamesinde; "Deniz kıyısında olup iki tarafı deniz, kuzey tarafı karadeniz, doğu yönü Akdeniz ve güney tarafı Ayasofya Camii dir ki iki deniz arasında kurulmuş adeta bir şehirdir" şeklinde bahsettiği Osmanlı sarayı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülleri kapsamında, "Tarih" alanında aşağıdaki isimlerden hangisine ödül verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

2019 Yılı "Avrupa Kültür Başkent"i olarak ilan edilen şehir/ülke aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)