KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

2020 Deneme 2


Soru 1

İki tarafın iradeleri ile beyanları arasında bilerek ve isteyerek meydana getirdikleri  uygunsuzluk aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Ölüm karinesi
II. Birlikte ölüm karinesi
III. Gaiplik karinesi
Medeni Kanuna göre, yukarıdakilerden hangileri gerçek kişiliği sona erdirir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

1982 Anayasasına göre, adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, birinci sınıfa ayırma, disiplin cezası verme, Adalet Bakanlığının bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki teklifleri karara bağlama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda yeni seçim ne zaman yapılır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için kırk yaşını doldurmuş olmak gerekir.
II. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yükseköğrenim yapmak gerekir.
III. 2007 Anayasa değişikliğine göre, cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.
1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

1982 Anayasasında belirtilen sebeplere bağlı olarak cumhurbaşkanı, yurdun tamamında veya bir bölgesinde, ne kadar süreliğine olağanüstü hal ilan edebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde hiyerarşi ilişkisi görülmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yerel yerinden yönetim birimleri arasında yer almaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıda verilen eski çağ yerleşim yerlerinden hangisi Antalya ilinde yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Türkiyenin ilk ve tek sokak karnavalı “Portakal Çiçeği” aşağıdaki illerimizden hangisinde düzenlenmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay Dil Ailesinde yer almamaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Interpolün 90. Genel kurul toplantısı 2021 yılında aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılacaktır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı öğrencisi olan, 4 yaşında piyano ile tanışan ve dünyanın en iyi müzik okulları arasında yer alan Avusturya’daki Mozarteum Üniversitesi’ne kabul edilen öğrencimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

“Kudüs Şairi” olarak bilinen, Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün ilkini alan, yazarlığı boyunca en çok tercih ettiği müstear isim “Ebubekir Sonumut” olan ve 18 Ekim 2019 tarihinde kaybettiğimiz Türk yazar ve fikir adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)