KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

2020 Deneme 3


Soru 1

Kişileri, hukuk kurallarına uymaya zorlayan, hukukun hangi özelliğidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Bir fiilin ceza kanununda yazılı ilkeye uygun olmasına ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi temsili demokrasinin ilkelerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Devlet iktidarının sınırlandırılmasını en etkin biçimde sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

1982 Anayasası’na göre, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

1982 Anayasasına göre TBMM genel oyla seçilen kaç milletvekilinden oluşmaktadır

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Cumhurbaşkanı seçimi ve seçilme yeterliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıda verilenlerden hangisi Anayasa Mahkemesinde Yüce Divanda yargılanabilecek kamu görevlileri arasında gösterilemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun kaç üyesi Danıştay üyeleri arasından seçilmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Modern ekonominin kurucusu kabul edilen ve istihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi adlı eseriyle tanınan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Türk sinemasının unutulmaz eseri olan “Hababam Sınıfı" hangi yazarın romanından sinemaya uyarlanmıştır ?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdaki şehirlerden hangisi büyükşehir belediyesi kapsamında değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

İnsanlık tarihi adına şimdiye kadar bildiğimiz tüm bilgileri tekrar gözden geçirmemize sebep olan, dünyanın ilk tapınağı kabul edilen Göbeklitepe hangi şehrimizde bulunmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

2019 yılı 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolü ile en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan ve Uluslararası Emmy Ödülleri’nde bu ödüllü alan ilk Türk unvanına kavuşan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Edebiyat alanında kime verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)