KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

2020 Deneme 4


Soru 1

Ülkemizde yapılan seçimlerde sıkça kullanılan “ genel oy” kavramı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Butlan
II. Cebrî icra
III. Tazminat
IV. Yokluk
Yukarıdakilerden hangileri hukukun maddi yaptırımlarından biri olan hükümsüzlüğün türlerindendir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Kişilere irade kuvveti tanınmak suretiyle hukuk düzeni tarafından korunan menfaatler aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

1982 Anayasasfna göre aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Milletvekili ara seçimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında gösterilemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı ve başsavcı vekili, aşağıdakilerden  hangisi tarafından seçilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Merkezî idarenin, yerinden yönetim kuruluşlarının eylem ve işlemleri üzerinde sahip olduğu sınırlı bir denetim yetkisi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

İl idaresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, gelişmiş beş ülke olarak adlandırılan G-5 ülkeleri arasında gösterilemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

UNESCO’nun yaratıcı şehirler ağına dâhil edilerek “ gastronomi” alanında dünyadaki 17 şehir arasına giren ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Matematik ve astronomi alanında eserler ortaya koyan, özellikle edebiyat alanındaki rubaileri ile ünlü olan, aynı zamanda Celâli takvimini hazırlayan komisyonda da bulunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Türkiye’nin 2019 yılında teslim almaya başladığı S-400 hava savunma sistemleri hangi ülkeden satın alınmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle halkın ayaklanıp yönetime karşı çıktığı, 11 Nisan 2019 da ordunun yönetime müdahale ettiği, Askerî Geçiş Konseyi île Değişim Bildirgesi Güçlerinin anlaşması sonucu 17 Ağustos 2019 da anayasa bildirisi imzalayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

1960 lı yıllarda yurt dışına kaçırılan parçaları, 2018 yılında ABD den Türkiye ye getirilen ve Gaziantep te sergilenmeye başlayan mozaik aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)