KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

2022 Deneme 1


Soru 1

Çağımızın Manga Cartası olarak bilinen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948de aşağıdaki kurumlardan hangisinde kabul edilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

1982 Anayasasına göre ülkenin güvenliği ile milli güvenlik politikalarını belirleyerek gerekli önlemleri alma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında yer alan esaslardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet memurları Kanununda belirtilmiş olan hizmet sınıflarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

I. İlçe Belediyeleri
II. Belediye Encümeni
III. Köy idaresi
Yukarıdakilerden hangileri 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Büyükşehir belediyelerinde bulunur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Türk Hukuk Sistemine göre kadın ve erkekte olağan evlenme için doldurulması gereken yaş kaçtır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

1982 Anayasasının 160. maddesine göre, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını denetleme, sorumlulukların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama ile görevli olan sayıştay aşağıdaki verilenlerden hangisinin adına denetleme yapar?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Anayasa değişikliği yasaların kabulü gibi bazı önemli meselelerde halkın iradesini belirleme amacıyla yapılan oylamalara Referandum denir.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde şu ana kadar kaç kez referanduma gidilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Bir kişinin haklarını kullanırken, yerine getirirken ve hukuki işlemlerini yaparken aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulaması gerekir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi D-8 ülkelerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Covid -19 sebebiyle birçok ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderilirken kolilerin üzerinde yazan “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var.. Karanlığın ardında nice güneşler var.” sözü aşağıdakiLerden hangisine aittir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye tasarım tanksavar füzesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

TBMM tarafından verilen “ Milli Egemenlik onur ödülünü iki defa alan Dünyada modern beyin ve sinir cerrahisini kurucusu ve “Yüzyılın cerrahı” olarak adlandırılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

2021 yılı Avrupa kültür başkenti olarak ilan edilen “Temeşver” kenti hangi ülke sınırları içerisindedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile müzeye dönüştürülen Ayasofya cami hakkında kararnameyi aşağıdaki hangi kurum iptal etmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)