KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Idare Hukuku Test1


Soru 1

Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet idaresinin görevleri arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıda verilenlerden hangisi idare hukukunun kaynaklarından değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

İdari işlemlerin yargısal denetime tabi olması aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıda verilenlerden hangisi idari kararların özellikleri arasında sayılmaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kamu ihalelerine hakim olan ilkelerden değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında yer alan idarenin düzenleyici işlemlerindendir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Taşınabilen malların savaş, seferberlik gibi olağanüstü durumlarda idare tarafından değeri ödenerek zorla elde edilmesine ne isim verilmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Jandarma, kolluk yetki ve görevleri yönünden aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi mahalli idari kolluk makamı değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamı değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Devletin öteden beri yürüttüğü klasik kamu hizmetlerine ne isim verilmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Devlet tarafından yürütülen kararlılık ve verimlilik esasının geçerli olduğu kamu hizmetlerine ne isim verilmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

İdarenin bütünlüğü ilkesinin benimsenmesi aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Aşağıda verilenlerden hangisi 1982 Anayasasının idareye ilişkin hükümlerinden değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Merkezi idare teşkilatının en üst hiyerarşik amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Aşağıda verilenlerden hangisinin karar organı seçimle oluşturulmaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kanunsuz emirle ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Merkezi idarenin başkent teşkilatı ile taşra teşkilatı arasındaki bütünlüğü sağlayan hukuki araç aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

Aşağıda verilenlerden hangisinin kamu tüzel kişiliği vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu için doğru bir bilgi değildir?

A)
B)
C)
D)
E)