KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Idare Hukuku Test2


Soru 1

Milli Güvenlik Kurulu’nun görevleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Büyükşehir belediyeleri en az kaç ilçenin birleşmesiyle kurulabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I. Haberleşme
II. Sağlık
III. Bayındırlık
Yukarıdaki alanlardan hangileri kamu hizmetlerinin faaliyetleri arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Ülkenin doğal, beşeri ve ekonomik kaynaklarının kullanımı konusunda Bakanlar Kurulu’na yardımcı olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İl Genel Meclisi’nin görevleri arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Avrupa Biriiği ile uyum sağlamak amacıyla kamu ve özel sektör çalışmalarını koordine etme görevi aşağıdaki kuruluşlardan hangisine aittir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İdari Kamu Kurumları arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Ceza ve tutuk evlerinde bulunan hükümlü, ya da tutukluların sağlık durumlarını savcı ile birlikte denetleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yasayla kurulan kamu tüzel kişiler arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakiierin hangisinde köylerdeki ihtiyar heyetinin doğal üyeleri birlikte verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi memurluk sınıfları arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Türkiyede yeni bir ilin kurulması aşağıdakilerden hangisiyle olur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Belediye başkanının görevden alınmasına aşağıdaki kurumlardan hangisi karar verir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Olağanüstü dönemlerde taşınır malların kamulaştırılmasına ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Yetki genişliği aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisine tanınmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin yardımcı kuruluşları arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)