KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Idare Hukuku Test3


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi idarenin merkezi örgüt içindeki hiyerarşisine tabi değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Başbakanlık örgütünde, Başbakandan sonra gelen en yetkili kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi genel idarenin kolluk makamları arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

“Devlet Planlama Teşkilatı” hangi yıl kurulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

İller aşağıdaki işlemlerden hangisi ile kurulur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Vali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıda verilen kurumlardan hangileri arasında İdari vesayet bağı vardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Vali olabilmek için kaç yaşını doldurmamış olmak gerekir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Köyün, isteğe bağlı işlerini zorunlu hâle getirebilen organ aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

“İl Özel idaresi”nin başı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Merkezden yönetimin sakıncalarını önlemeli amacıyla il idaresinde valiye tanınan yetki aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

İl genel meclisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

İdarenin bütünlüğünü sağlamak amacıyla merkezden yönetim kuruluşlarının yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetim yetkisine ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyar meclisinin doğal üyesidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi memur olma koşullarından değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

Aday memurluk süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Devlet memurları ikamet adreslerinden başka bir yere atanmışlarsa kaç gün içinde göreve başlamalıdırlar?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

Aşağıdaki durumlardan hangisi devlet memurluğundan çıkarılma cezasını gerektirmez?

A)
B)
C)
D)
E)