KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Karma Testler Test2


Soru 1

Hakkın vazgeçilmez unsuru, dokunulduğu takdirde söz konusu hakkı anlamsız kılacak olan asli çekirdek hak, hukuk literatüründe aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin görülme usullerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

2009 Nobel Edebiyat ödülü aşağıdaki yazarlardan hangisine verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. İki dereceli seçim sisteminin benimsenmesi
II. Seçimlerin iki yılda bir yapılması
III. Seçmen yaşının 18 olarak benimsenmesi
Yukarıdakilerden hangileri 1921 Anayasası’nın özellikleri arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

1982 Anayasasıa göre geçici bakanlar kurulu aşağıdakilerin hangisinde kurulur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. Dilekçe hakkı
II. Vatandaşlık hakkı
III. Seçme ve seçilme hakkı
Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasasında yer alan siyasi haklar arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin özelliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Hükümsüzlük
II. Cebri İcra
III. Kısas
Yukarıdakilerden hangileri Türk hukuk düzenindeki yaptırım türleri arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

2009 Dünya Atletizm Şampiyonası aşağıdaki ülkelerden hangisinde düzenlenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Benzer olaylar karşısında hakimlerin aynı kararları vermesine ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Kanunlar
II. TBMM İçtüzüğü
III. Kanun Hükmündeki Kararnameler
Cumhurbaşkanı yukarıdakilerden hangileri için Anayasa Mahkemesi’ne İptal davası açabilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda yer alan Cumhuriyet’in nitelikleri arasında gösterilemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi idari yargı kuruluşları arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) üye seçiminde aşağıdakilerden hangisi aday gösterebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarısı ve tekliflerinin hükümsüz sayılmasına anayasa hukuku literatüründe aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)
B)
C)
D)
E)