KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Karma Testler Test3


Soru 1

Hâkimin somut olaya uygulayabileceği hükmün, yazılı ve yazısız kaynaklarda yer almaması durumunda aşağıdaki boşluk türlerinden hangisi söz konusudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin gereklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın değiştirilemez maddeleri içinde yer alan hükümlerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi aynı anda iki anayasanın yürürlükte olması nedeniyle oluşan karmaşıklığa son veren anayasamızdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukuna hâkim olan ilkelerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme şartlarından birisi değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi için Anayasa Mahkemesine başvurabileceklerden birisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

TBMM üyeleri aşağıdakilerden hangilerini temsil eder?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

TBMM seçimleri ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Cumhurbaşkanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Avrupa Birliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hem merkezden yönetim teşkilatı hem de yerinden yönetim teşkilatı içerisinde yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

I. Başbakanın bakanları seçmesi
II. Cumhurbaşkanının Başbakanı seçmesi
III. Hükümetin kurulması
IV. Bakanlar Kurulunun TBMMden güvenoyu istemesi
V. Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu listesini onaylaması
Yukarıda verilenlere göre Bakanlar Kurulunun oluşturulmasında izlenecek sıra aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)