KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Temel Hukuk Bilgileri Test1


Soru 1

Sahibinin kullanmasıyla mevcut bir hukuki durumu ortadan kaldıran haklara ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Bir kişinin bir şey üzerindeki fiili egemenliği aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi haksız eylemde ortaya çıkan zararı ispatlamak ile yükümlüdür?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdaki kurallardan hangisine uyulması zorunlu değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallar arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi borçların sona ermesinin sebeplerinden biri değildir?


A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Borç ilişkisinin konusu olan edimin, borçlu tarafından alacaklıya karşı yerine getirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Kullanıldığında yeni bir hukuki durum ortaya çıkaran haklara ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Haklara ve borçlara sahip olabilen varlıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

İnsanın kendi iradesiyle, kendiliğinden meydana gelen olaylardan hukukun kendilerine sonuçlar bağladığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kişi topluluğu niteliğindeki tüzel kişilerden değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Bir ülkede uygulanan yazılı veya yazısız hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Haklı bir nedene dayanmayan zenginleşmeye hukuk dilinde ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Aralarındaki borç ilişkisine dayanarak borçludan kendisine bir edimde bulunmasını isteme yetkisine sahip bulunan taraf aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Hukukunun alt dallarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “Özel Hukuk”un bir alt dalı olan Medeni Hukukun düzenlemiş olduğu hukuk dallarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinin dava ehliyeti yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

Kendilerine yasal danışman atanmış olan kişiler aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi yasal danışmanının görüşü olmadan yapabilirler?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)