KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Temel Hukuk Bilgileri Test2


Soru 1

İnsan fiil ve hareketlerinden oluşan edimler aşağıdakilerden hangisindeki gibi iki bölüme ayrılırlar?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hukuksal ilişkilerin öğelerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

I. Emredici olma
II. Tanımlayıcı olma
III. Yorumlayıcı olma
Yukarıdakilerden hangileri kamu hukukunun özellikleri arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Hukuk kurallarının diğer davranış kurallarından ayrılan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kavramının en iyi açıklamasıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hukukta yaptırım türlerine örnek olarak gösterilemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

I. Doğal Hukuk
II. Mevzu Hukuk
III. Gayrimektup Hukuk
Yukarıdakilerden hangileri pozitif hukukun çeşitleri arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Yazılı olma
II. Genel olma
III. Sürekli olma
Yukarıdakilerden hangileri yazılı hukulcun çeşitlerinden olan kanunların özellikleri arasında gösterilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Aristo’nun, iyi olanı kötüden ayırma bilgisi diye tarif ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının çeşitlerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Hukuk kurallarının yazılı hale getirilmesi veya yetkili merciler tarafından uyulması zorunlu yazılı hukuk kurallarının hazırlanması aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

I. Genel ahlak ve adabın korunması
II. Zayıflann korunması
III. Kamu yararının korunması
Yukarıdakilerden hangileri emredici hukuk kurallarının konulmasının nedenleri arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Aşağıdaki yazılı hukuk çeşitlerinden hangisinin değiştirilmesi diğerlerine göre daha kolaydır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Birkaç anlama gelen bir beyan veya hareketin, uyuşmazlık halinde hangi anlama geldiğini belirleyen hukuk kurallarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hukuksal olaylarla hakların yitirilmesi yollarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)