KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turkiyede Ozerk Kuruluslar ve Anayasa Degisiklikliri Test1


Soru 1

Ülke parasının yabancı paralar karşısında değerinin yükseltilmesine ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihaleler aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından incelenir ve karara bağlanır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Türkiye’de aşağıdaki kurumlardan hangisi BDDK bünyesinde faaliyet gösterirken daha sonra bu kurumdan ayrılarak bağımsız ve özerk bir kuruluş olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Ulusal paranın, yabancı paralar karşısında değerinin isteyerek belli bir amaca yönelik olarak düşürülmesine ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. Danıştay
II. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
III. Devlet Güvenlik Mahkemeleri
Yukarıdakilerden hangileri 2004 yılında yapılan değişiklikle, Anayasa’da düzenlenen yargı kurumlan arasından çıkarılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, 2004 yılında yapılan anayasa değişikliklerinden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Türkiye’de oy kullanabilmek için “sandık seçmen listesine kaydolma” şartı hangi yıl Anayasa’ya eklenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

1982 Anayasasi’nda, aşağıdaki yılların hangisinde yapılan değişiklikle yurt dışındaki Türk vatandaşlarına oy kullanma hakkı tanınmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

2005 yılında yapılan anayasa değişikliği ile Türkiyede banka açma yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlarla yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınmasını sağlama görevi, aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

- Sendikalann siyaset yapma yasağının kaldırılması
- Kamu çalışanlarının sendika kurmasına izin verilmesi
Yukarıdaki anayasa değişiklikleri aşağıdakilerden hangisinde verilen yılda yapılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış borç yönetiminden sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Türkiye’de devlet tarafından el konulan bankaların hesaplannı inceleyen ve el konulan bankaların vatandaşlara olan mevduatlarını geri ödeyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

1995 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikle seçme ve siyasi partilere üye olma yaşı kaça indirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Kamu İhale Kurumu’nun ilgili olduğu bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)