KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turkiyenin Idari Yapisi Test1


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin görevlilerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıda valinin bazı yetkileri verilmiştir. Bu yetkilerden hangisi kaymakamın da yetkileri arasında yer almaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

İdari ve adli kolluk aşağıdaki makamlardan hangisine bağlıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdaki kavramlardan hangisi idarenin bütünlüğünü sağlamaya yöneliktir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Mahallelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Çağdaş devlet yönetiminde, görevler yerine getirilirken uyulacak kurallar önceden belirlenmiştir.
Böyle bir düzenlemenin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Ülkemizde yatırım kararları hangi kurumun onayından geçer?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimler için söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerin hangisi kaymakamın görev ve yetkileri arasında sayılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Başbakanlığa bağlı değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

İl İdare Kanununa göre il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi hangi şekilde olur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

İl İdaresi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisini valinin denetleme yetkisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi KİT lerin denetim ye gözetimiyle ilgili kuruluşlardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kaymakam ile valinin görev ve yetkileri arasındaki farklar arasında sayılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyelerinin özellikleri arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İl İdare Kurulu üyelerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

Valilerin yerel yönetim kuruluşlarına denetleme yetkisine ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi köy yönetiminin, köyün isteğine bağlı olarak yapması gereken görevlerindendir?

A)
B)
C)
D)
E)