KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Uluslararasi Kuruluslar Test1


Soru 1

ABD, Kanada ve Meksika arasında kurulan serbest ticaret bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdaki devletlerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Topluluğunun kurucuları arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Avrupa Birliği organlarının en üst makamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası para sisteminin işleyişini denetlemek amacıyla kurulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Avrupadaki ticaretin gelişmesinde önemli rol oynayan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdaki Birleşmiş Milletler örgütlerinden hangisinin amacı eğitim, bilim ve kültür alanlarında milletlerarası işbirliğini gerçekleştirerek dünya barışına katkıda bulunmaktır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

ABnin kurulmasına öncülük eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi IMFnin sağladığı olağan imkânlardan biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin yürütme organıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Türkiye, İran ve Pakistan’ın kuruculuğunu yaptığı örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

I. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireyler her zaman başvurabilir.
II. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru için iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekir.
III. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru, devlet başvurusu ya da bireysel başvuru biçiminde gerçekleşir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için yukarıdakilerden hangisi yanlıstır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Ulusal politikanın uygulanmasında ve ulusal hedeflerin elde edilmesinde kullanılan fiziki güce ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Birleşmiş Milletler; barışın korunması ve sürekliliğinin sağlanması için, II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuş olan uluslararası örgüttür.”
Aşağıdakilerden hangisi bu örgütün temel amaçları arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslâm ülkelerinin kendi aralarında kurduğu birliktir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Aşağıdaki teşkilatlardan hangisi Birleşmiş Milletler Antlaşması çerçevesinde
üyelerin güvenliğini sağlamak ve istikrarın gelişmesine yardım etmek amacıyla kurulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

1947’de Birleşmiş Milletlere karşı duyulan ilgi ve desteği arttırmak üzere propaganda kampanyası açılmış ve altı ay sürmüştür. Halkın ilgi ve tavrı kampanyadan önce ve sonra ayrı ayrı gözlenmiş ve büyük farklılıklar belirlenmiştir.
Buna göre, propagandanın asıl hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

NATO ittifakının en yüksek ve en yetkili organı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)