KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Uluslararasi Kuruluslar Test2


Soru 1

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Türk Kültür ve Sanat Ortak Yönetimi’ne (TÜRKSOY) aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

G-8 ülkeleri olarak adlandırılan ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri olan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Birleşmiş Milletlerin organı olan Uluslararası Adalet Dlvanı’nm görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

I. Fiyat istikrarı
II. Faiz oranlan
III. Kamu borçları
Yukarıdakilerden hangileri Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Maastricht Kriterleri arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Uluslararası Adalet Divanı’nın merkezi aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Avrupa Birliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulan “Bölgesel İşbirliği Teşkilatı”nın yerine 1985 yılında aşağıdaki örgütlerden hangisi kurulmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Kuzey Atlantik Paktı (NATO) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Dünyadaki yoksul insanların barınma koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

2009 yılını Katip Çelebi yılı ilan eden uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

II. Dünya Savaşı’ndan sonra kendi kendini dare edemeyen milletleri yönetmek için kurulan Birleşmiş Milletler organı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Maastricht Kriterleri aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisi için uygulanmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Özellikle savaş nedeniyle yıkıma uğramış ülkelerin çocuklarına yardım etme amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Dünyadaki iklim değişikliklerini ve bu değişikliklerin canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla düzenlenen uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)